Author Archives: admin

Европейска седмица на професионалните умения
На 25.10.2023г. се състоя среща във връзка с деня на европейската седмица на професионалните умения. Целта на събитието беше Европейската седмица на професионалните умения в училище – стимул за учениците предоставящ възможност да научат повече за професията и кариерните възможности. Организирахме среща на 8 а клас специалност „Компютърна техника и технологии“ със Станислав Боянски възпитаник на нашата гимназия завършил същата специалност, като представител на работодателите. Той им разказа за пътя който е извървял от ученик в нашето училище до сега. Запозна ги в детайли със спецификата на тяхната професия. Бяха му задавани различни въпроси във връзка с това. Бяха начертани възможностите за тяхното кариерно развитие.

Срещата бе проведена в новата работилница за специалността  „Компютърна техника и технологии“ от която останаха впечатлени. Запознах ме ги със предметите, които им предстои да изучават през годините. Споделиха, че с нетърпение чакат предмета „Роботика и програмиране на микроконтролери“  от раздела по разширена подготовка, който е във връзка с проекта ‘STEMO“ в който участва нашето училище. Разгледаха и роботите, с които разполагаме и се запознаха с начина им на програмиране. Учениците останаха доволни от информацията, която получиха.


Откриване на учебната година
Откриване на учебната година: 15.09.2020г.

За 8-ми клас в 09:00 часа на двора на училището.
За останалите класове в 10:00 часа в класните стаи.


Обучение на ученици на тема
“ Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи „

 

На 29 и 30.10.2018 г. в областния център на Българския червен кръст- Благоевград се проведе практическо обучение на тема “ Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи “ с ученици от IX, X и XI клас от нашата гимназия. Това обучение допълни знанията и практическите умения на учениците по учебния предмет “ Здравословни и безопасни условия на труд „.
Благодарим на лекторите : Симеон Йорданов- първа долекарска помощ и Валерия Шишоева- психо-социална подкрепа за интересните занимания.

 

                

             

              

 


Събития през месец март
По повод  на националния празник 3-март учениците от Благоевградска професионална гимназия посетиха паметниците в града и почетоха паметта на борците за свобода с поднасяне на цветя.Рецитирани бяха от учениците  тържествени слова за подвига на националните герои.

Учители, ученици и служители в Благоевградска професионална гимназия взеха  участие и в общоградското тържество,посветено на Освобождението на България.

Беше организирано интересно отбелязване на деня на числото „пи“-в групи от проекта “Твоят час“ с ръководители Хинчева и Таушанова.

На 10 и 11 март Благоевградска професионална гимназия взе участие в национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ .Участниците Денислав Рилски от 10-г клас и Кристиян Борисов от 11-г клас се представиха успешно. Техен ръководител е инж.Антоанета Димова.

От  20 март до 24- март бяха инициирани различни дейности в Благоевградска професионална гимназия ,свързани с популяризиране на 25- март :християнски празник Благовещение и ден на търпението.

На 20-март се проведе радиопредаване, с което се информираха всички за празника Благовещение и за деня на търпението.Учениците прочетоха  различни афоризми, размисли, примери за търпението и информираха за обичаи,свързани с празника Благовещение.

Изготвени бяха различни материали за търпението.Те  са поместени на училищния сайт.

Учениците изработиха  табла.

В час на класния ръководител и в часовете от хуманитарния цикъл се  проведоха дискусии на теми,свързани с търпението.Целта на всички инициативи е да се популяризира 25 март-християнски празник Благовещение  и ден на търпението.


Програма
                                                       Програма

за отбелязване на 25 март-християнски празник Благовещение и международен ден на търпението

Благоевградска професионална гимназия за поредна година ще участва в инициативата за отбелязване на Деня на търпението в периода 20.03.2017 г.-24.03.2017 година

Дейностите, в които ще се включат ученици и учители съответстват и на основните цели, заложени в програмата на училището за противодействие на училищния тормоз.

Подобряването на диалога между ученици и  учители и обединяването на усилията ни в превенцията на агресивни прояви е един от основните приоритети, включен в програмата на БПГ, за повишаване на доверието на учениците към техните  учители и родители, изграждане на отношения на партньорство и взаимопомощ, и най-вече на взаимна нетърпимост към прояви на агресивно поведение.

На този ден за поредна година призоваваме към търпение-взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни взаимоотношения между ученици, учители, родители.

Дейности:

  1. Радиопредаване, посветено на Деня на търпението;
  2. Представяне на презентация във фоайето на училището през цялата седмица;
  3. Популяризиране на дейностите в сайта на училището;
  4. Изготвяне на табла от ученици;
  5. Дискусии в часа на класа и в часовете по учебните предмети от хуманитарния цикъл;
  6. Изготвяне на материали и различни символични знаци по проект „Твоят час“;
  7. Училището има изготвен символ за „Деня на търпението“, тъй като не за първи път се включваме в инициативата, който ще бъде поставен във всяка класна стая на бялата дъска през периода 20-24.03.2017г.
  8. Същият знак, като стикер ще бъде раздаден на всеки ученик, учител и служител в БПГ на 24.03.2017г.
Силата се ражда в търпението!
  1. Изготвяне на снимков материал и представяне на информация пред ОбСНВ – Благоевград.

Настоящата програма е изготвена от  Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз  в БПГ във връзка с писмо с Вх.№РД-12-630/02.03.2017г.

Председател на КС:

/инж. Антоанета Димова/

 

15.03.2017г.

Гр. Благоевград

 

 


Образователна програма.
Тема на програмата : „Детско насилие и тормоз в училище и извън него.“

Обрзователна програма съвместно с Благоевградска прокуратура.

Тема на програмата : „Детско насилие и тормоз в училище и извън него.“

13.12.2016 г. – Тема: „Престъпления, извършвани от наркозависими лица. Превенция и мерки срещу употреба на наркотични вещества.“

 

11.01.2017 г. – Тема: „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици.“

 


Общоградско шествие.
Общоградско шествие. 104-години от Балканската война и освобождаване на Горна Джумая и Пиринска Македония.

 

 

 


Благотворителност
Тази кампания „Капачки“ продължава вече четвърта година в гимназията. Идеята идва от момче с церебрална парализа, чието братче също е с такава болест. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Слънчев ден“ случайно разбират, че момчето се е включило в световната кампания „Капачка“. За това разбират много хора и се вкючват. За церебралната парализа са необходимо подържащо лечение. Дневните центрове решават за какво да се използват средствата. Преди няколко месеца в центъра е създадена стая за нуждите на децата с увреждания.
КАМПАНИЯТА продължава…


Благотворителност
 

„КОЛЕДА ЗАЕДНО“

На 22.12.2016 г. се проведе благотворителна акция в БПГ. Мероприятието   продължава и на 23.12.2016 година.  Директорът на БПГ пръв посети коледната кулинарна изложба и поздрави учениците с инициативата. Подкрепя и поощрява позитивните идеи. Коледен кулинарен базар се провежда за пръв път в БПГ и това би могло да се превърне в ползотворна традиция за бъдеще. Събраните парични средства и пакетирани храни ще бъдат изпратени за благотворителност. За участниците в базара ще има томбола с награди. Учениците откликнаха с желание на идеята и я приеха с интерес.

 


Изложби
Участия в изложби в училище и извън него.


Търсене в сайта