Monthly Archives: ноември 2018

Обучение на ученици на тема
“ Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи „

 

На 29 и 30.10.2018 г. в областния център на Българския червен кръст- Благоевград се проведе практическо обучение на тема “ Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи “ с ученици от IX, X и XI клас от нашата гимназия. Това обучение допълни знанията и практическите умения на учениците по учебния предмет “ Здравословни и безопасни условия на труд „.
Благодарим на лекторите : Симеон Йорданов- първа долекарска помощ и Валерия Шишоева- психо-социална подкрепа за интересните занимания.

 

                

             

              

 


Търсене в сайта