Събития през месец март

Събития през месец март
По повод  на националния празник 3-март учениците от Благоевградска професионална гимназия посетиха паметниците в града и почетоха паметта на борците за свобода с поднасяне на цветя.Рецитирани бяха от учениците  тържествени слова за подвига на националните герои.

Учители, ученици и служители в Благоевградска професионална гимназия взеха  участие и в общоградското тържество,посветено на Освобождението на България.

Беше организирано интересно отбелязване на деня на числото „пи“-в групи от проекта “Твоят час“ с ръководители Хинчева и Таушанова.

На 10 и 11 март Благоевградска професионална гимназия взе участие в национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ .Участниците Денислав Рилски от 10-г клас и Кристиян Борисов от 11-г клас се представиха успешно. Техен ръководител е инж.Антоанета Димова.

От  20 март до 24- март бяха инициирани различни дейности в Благоевградска професионална гимназия ,свързани с популяризиране на 25- март :християнски празник Благовещение и ден на търпението.

На 20-март се проведе радиопредаване, с което се информираха всички за празника Благовещение и за деня на търпението.Учениците прочетоха  различни афоризми, размисли, примери за търпението и информираха за обичаи,свързани с празника Благовещение.

Изготвени бяха различни материали за търпението.Те  са поместени на училищния сайт.

Учениците изработиха  табла.

В час на класния ръководител и в часовете от хуманитарния цикъл се  проведоха дискусии на теми,свързани с търпението.Целта на всички инициативи е да се популяризира 25 март-християнски празник Благовещение  и ден на търпението.


Leave a Reply

Търсене в сайта