Програма

Програма
                                                       Програма

за отбелязване на 25 март-християнски празник Благовещение и международен ден на търпението

Благоевградска професионална гимназия за поредна година ще участва в инициативата за отбелязване на Деня на търпението в периода 20.03.2017 г.-24.03.2017 година

Дейностите, в които ще се включат ученици и учители съответстват и на основните цели, заложени в програмата на училището за противодействие на училищния тормоз.

Подобряването на диалога между ученици и  учители и обединяването на усилията ни в превенцията на агресивни прояви е един от основните приоритети, включен в програмата на БПГ, за повишаване на доверието на учениците към техните  учители и родители, изграждане на отношения на партньорство и взаимопомощ, и най-вече на взаимна нетърпимост към прояви на агресивно поведение.

На този ден за поредна година призоваваме към търпение-взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни взаимоотношения между ученици, учители, родители.

Дейности:

  1. Радиопредаване, посветено на Деня на търпението;
  2. Представяне на презентация във фоайето на училището през цялата седмица;
  3. Популяризиране на дейностите в сайта на училището;
  4. Изготвяне на табла от ученици;
  5. Дискусии в часа на класа и в часовете по учебните предмети от хуманитарния цикъл;
  6. Изготвяне на материали и различни символични знаци по проект „Твоят час“;
  7. Училището има изготвен символ за „Деня на търпението“, тъй като не за първи път се включваме в инициативата, който ще бъде поставен във всяка класна стая на бялата дъска през периода 20-24.03.2017г.
  8. Същият знак, като стикер ще бъде раздаден на всеки ученик, учител и служител в БПГ на 24.03.2017г.
Силата се ражда в търпението!
  1. Изготвяне на снимков материал и представяне на информация пред ОбСНВ – Благоевград.

Настоящата програма е изготвена от  Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз  в БПГ във връзка с писмо с Вх.№РД-12-630/02.03.2017г.

Председател на КС:

/инж. Антоанета Димова/

 

15.03.2017г.

Гр. Благоевград

 

 


Leave a Reply

Търсене в сайта