Благотворителност

Благотворителност
Тази кампания „Капачки“ продължава вече четвърта година в гимназията. Идеята идва от момче с церебрална парализа, чието братче също е с такава болест. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Слънчев ден“ случайно разбират, че момчето се е включило в световната кампания „Капачка“. За това разбират много хора и се вкючват. За церебралната парализа са необходимо подържащо лечение. Дневните центрове решават за какво да се използват средствата. Преди няколко месеца в центъра е създадена стая за нуждите на децата с увреждания.
КАМПАНИЯТА продължава…


Leave a Reply

Търсене в сайта