Състезание „Мога и зная как“

Състезание „Мога и зная как“

На 13.02.2024 година в Благоевградска професионална гимназия се проведе  състезание на учениците от специалност  „Компътърна техника и технологии“. То е организирано съвместно с фирма „Елимекс“. Провежда се вече няколко години. Излъчват се победители. Инициативата  засилва мотивацията на учениците не само да усъвършенстват теоретичните си умения, но да изявяват и практически способности при овладяване на професията „Техник на компютърни системи“.

Състезанието се проведе в два кръга. Бяха класирани учениците:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – X  клас:

  1. Борислав Асенов Вагалински – Xa клас
  2. Благовест Силвинов- Xa клас
  3. Светослав Светославов Спасов – Xa клас

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – XI  клас:

  1. Милен Йорданов Методиев – XIа  клас
  2. Мирослав Иванов Траянов – XIа  клас
  3.  Кристиян Атанасов Ташков – XIа  клас