Състезание „Мога и зная как“

Състезание „Мога и зная как“

 

На 14.02.2023 година в Благоевградска професионална гимназия се проведе  състезание на учениците от специалност  „Компътърна техника и технологии“. То е организирано съвместно с фирма „Елимекс“. Провежда се вече няколко години. Излъчват се победители. Инициативата  засилва мотивацията на учениците не само да усъвършенстват теоретичните си умения, но да изявяват и практически способности при овладяване на професията „Техник на компютърни системи“.

Състезанието се проведе в два кръга. Бяха класирани учениците:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – X  клас:

  1. Максим И. Иванов – Xа  клас
  2. Кристиян А. Ташков – Xа  клас
  3. Мирослав И. Траянов – Xа  клас

 

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – XI  клас:.

  1. Драгомир Гьоков Мелов – XIа
  2. Венцислав Красимирив Чаушев- XIа
  3. Кристиян Механдвийски – XIa