Съобщение

                    Коледната ваканция се удължава.

05 и 06.I.2017г. са неучебни дни.  Ако се получи заповед за удължаване

на ваканцията за 09,10,11.I.2017г., ще публикуваме информацията.

Учителите са в платен отпуск.


Търсене в сайта