Специалност „Електрообзавеждане на производството“

Специалност: „Електрообзавеждане на производството“ –  без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Професия: „Електротехник“

Прием след VII клас

  • проектиране и изграждане на всички
  • електрически инсталации – жилищни, административни и защитни;

                                                                        

  • производство и управление
  • на електрически механизми, машини и апарати;

                                                                        

  • обслужване и ремонт на
  • електрическите съоръжения, уредби и устройства.

Професионалното образование дава свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Реализацията е навсякъде, където има електротехника и енергетика.