Специалност „Електрообзавеждане на производството“

Специалност: „Електрообзавеждане на производството“ – дуална форма, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Професия: „Електротехник“

Прием след VII клас

 • проектиране и изграждане на всички
 • електрически инсталации – жилищни, административни и защитни;

                                                                        

 • производство и управление
 • на електрически механизми, машини и апарати;

                                                                        

 • обслужване и ремонт на
 • електрическите съоръжения, уредби и устройства.

Професионалното образование дава свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Реализацията е навсякъде, където има електротехника и енергетика.

                                                             Прием:

Приемът се осъществява по документи след завършен VII-ми  клас –  със завършено основно образование.

Балообразуване след VII клас:
I. Балообразуване от компонент национално външно оценяване:
– Български език и литература удвояване на точките;
– Математика удвояване на точките;
II. Балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
– Първи: Математика:
– Втори: Физика и астрономия;

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII-миКЛАС

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията работи съгласно графика, определен от министьра на образованието със заповед № РД 2020 г., както следва:

 

 • Записване на приетите на първи етап на класиране ученици:
 • 04.07.2020 г. – 06.07.2020 г.

 

 • Записване на приетите на втори етап на класиране ученици:
 • 13.07.2020 г. – 17.07.2020 г.

 

 • Записване на приетите на трети етап на класиране ученици:
 • 27.07.2020 г. – 30.07.2020 г.

Записване на ученици след трети етап на класиране за попълване на незаетите места:

 • До 10 .09.2020 г.

със следното работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

 МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

В периода за записване на приетите ученици комисията ще  работи в сградата на БПГ в стая 106.

Документи за записване:

 • Заявление за записване;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование;
 • Медицинско свидетелство;