Специалност „Електрообзавеждане на производството“

Специалност: „Електрообзавеждане на производството“ – дуална форма, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Професия: „Електротехник“

Прием след VII клас

  • проектиране и изграждане на всички
  • електрически инсталации – жилищни, административни и защитни;

                                                                        

  • производство и управление
  • на електрически механизми, машини и апарати;

                                                                        

  • обслужване и ремонт на
  • електрическите съоръжения, уредби и устройства.

Професионалното образование дава свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Реализацията е навсякъде, където има електротехника и енергетика.

                                                             Прием:

Приемът се осъществява по документи след завършен VII-ми  клас –  със завършено основно образование.

Балообразуване след VII клас:
I. Балообразуване от компонент национално външно оценяване:
– Български език и литература удвояване на точките;
– Математика удвояване на точките;
II. Балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
– Първи: Математика:
– Втори: Физика и астрономия;

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII-миКЛАС

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията работи съгласно графика, определен от министьра на образованието със заповед, както следва:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап 05.07. – 07.07.2021 г.
2. За втори етап до 16.07.2021 г.
3. За трети етап 26.07 – 27.07.2021 г.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 13.07.2021 г.
2. За втори етап до 20.07.2021 г.
3. За трети етап 29.07.2021 г.
ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 16.07.2021 г.
2. За втори етап до 22.07.2021 г.
3. За трети етап 30.07.2021 г

За попълване на незаетите места след трето
класиране до 10.09.2021 г.

със следното работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

 МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

В периода за записване на приетите ученици комисията ще  работи в сградата на БПГ в стая 106.

Документи за записване:

  • Заявление за записване;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • Медицинско свидетелство;