Специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“

Професия „Спедитор – логистик“,
спец. „ Спедиция, транспортна и складова логистика“:
без интензивно и без разширено изучаване на чужд език ;


Търсене в сайта