Специалност „Електродомакинска техника“

Специалност: „Електродомакинска техника“

Професия: „Електротехник“                                     

Прием след VII клас

  • инсталиране, поддръжка и ремонт на всички електродомакински уреди

                                                                             

  • изграждане и ремонт на електрически инсталации

                                                                          

  • управление и обслужване в енергетиката и електротехниката на машини и съоръжения

                                                                           

Обучението е по европейски стандарти на модулен принцип.
Професионалното образование дава свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Реализацията е навсякъде, където има електротехника и енергетика.