Специалност „Електродомакинска техника“

Специалност: „Електродомакинска техника“

Професия: „Електротехник“                                     

Прием след VII клас

 

 • инсталиране, поддръжка и ремонт на всички електродомакински уреди

                                                                             

 • изграждане и ремонт на електрически инсталации

                                                                          

 • управление и обслужване в енергетиката и електротехниката на машини и съоръжения

 

                                                                           

Обучението е по европейски стандарти на модулен принцип.
Професионалното образование дава свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Реализацията е навсякъде, където има електротехника и енергетика.

                                                                    Прием:

Приемът се осъществява по документи след завършен VIII-ми  клас –  със завършено основно образование.

Балообразуващи предмети са:

 • Първи: Математика;
 • Втори: Физика и астрономия;
 • Трети: Български език и литература; 

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ІХ КЛАС

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията работи съгласно графика, определен от министъра на образованието със заповед № РД 09-1362/14.09.2016 г., както следва:

 

 • Записване на приетите на първи етап на класиране ученици:
 • 04.07.2018 г. – 06.07.2018 г.

 

 • Записване на приетите на втори етап на класиране ученици:
 • 13.07.2018 г. – 17.07.2018 г.

 

 • Записване на приетите на трети етап на класиране ученици:
 • 27.07.2018 г. – 30.07.2018 г.

 

със следното работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

 МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

В периода за записване на приетите ученици комисията ще  работи в сградата на БПГ в стая 201.

Документи за записване:

 • Заявление за записване;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование;
 • Медицинско свидетелство;