Специалност „Автомобилна мехатроника“

Специалност:
„Автомобилна мехатроника“ – без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професия:
“Техник по транспортна техника”

Прием след VII клас:

Обучението по професията осигорява подготовка на кадри за дианостика, техническо обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти:
 • Механични системи – механизми, устройства, възли, сглобени единици;
 • Електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика;
 • Информационни системи – компютърна техника, софтуер.

Учебното съдържание включва:
 • основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите;
 • модел на бензинов двигател като обект на управление;
 • модел на дизелов двигател като обект на управление;
 • управляемост и устойчивост на автомобила;
 • електронни системи за управление на трансмисията;
 • електронни системи за управление на спирачната система;
 • електронни системи за управление на окачването;
 • електронна програма за стабилност на автомобила;
 • системи за диагностика.

В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
 • Диплома за средно образование;
 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация „Техник по транспортна техника”;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „В” – безплатно.

Балообразуване след VII клас:

  I. Балообразуване от компонент национално външно оценяване:
  –  Български език и литература удвояване на точките;
  –  Математика удвояване на точките;
  II. Балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
  –  Първи: Математика:
  –  Втори: Физика и астрономия;

 

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС, както следва

Комисията работи съгласно графика, определен от министьра на образованието със заповед , както следва:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап 05.07. – 07.07.2021 г.
2. За втори етап до 16.07.2021 г.
3. За трети етап 26.07 – 27.07.2021 г.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 13.07.2021 г.
2. За втори етап до 20.07.2021 г.
3. За трети етап 29.07.2021 г.
ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 16.07.2021 г.
2. За втори етап до 22.07.2021 г.
3. За трети етап 30.07.2021 г

За попълване на незаетите места след трето
класиране до 10.09.2021 г.

 със следното работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

В периода за записване на приетите ученици комисията ще  работи в сградата на БПГ в стая 106.

Документи за записване на приетите на І и ІІІ етап на класираните ученици:

 • Заявление за записване;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;
 • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;