Контакти

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Благоевград бул. „Иван Михайлов“ 62

тел:(073) 88 52 63;  факс (073) 83 10 22;

e-mail: bpg@bpg-blg.com;   www.bpg-blg.com