История

БПГ е основана през 2013 г. от сливането на две училища с многогодишна история:

Професионална техническа гимназия „Ичко Бойчев“,

създадена през 1959 година

и

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Никола Вапцаров“,

създадена през 1975 година

Ние се гордеем с имената на много бивши възпитаници:

изявени професионалисти в различни области, висшисти, спортисти.