XII г клас

XII г клас

 

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП – История и цивилизация Двигатели с вътрешно горене Български език и литература Учебна практика по автотранспортна техника – 1 гр., 2 гр. ЗИП – Български език и литература
2 Математика Двигатели с вътрешно горене Български език и литература Учебна практика по автотранспортна техника – 1 гр., 2 гр. Автотранспортна техника
3 Икономика Икономика Чужд език по професията –

Английски език

Учебна практика по автотранспортна техника – 1 гр., 2 гр. Автотранспортна техника
4 Учебна практика по автотранспортна техника – 1 гр., 2 гр. Експлоатация на автотранспортна техника Свят и личност Свят и личност Икономика
5 Учебна практика по автотранспортна техника – 1 гр., 2 гр. Физическо възпитание  и спорт Математика ЗИП – Двигатели с вътрешно горене ЗИП – Двигатели с вътрешно горене
6 Учебна практика по автотранспортна техника – 1 гр., 2 гр. Чужд език по професията –

Английски език

Експлоатация на автотранспортна техника Физическо възпитание  и спорт Производствена практика
7   Допълнителен час по физическо възпитание и спорт Час на класа   Производствена практика

Класен ръководител: инж. Гълъбова