XII б,в клас

XII б,в клас

 

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Контрол и диагностика – 12б

Електрозадвижване на електродомакинските уреди – 12в

ЗИП – География и икономика Учебна практика по специалността – 12б

Миялни и перални машини – 12в

Учебна практика по специалността – 12б

Проектиране на захранването на електродомакинските уреди – 12в

Проектиране –

12б

Комплексна практика по специалността – 12в

2 Контрол и диагностика – 12б Електрозадвижване на електродомакинските уреди – 12в Чужд език по професията

Английски език

 

Учебна практика по специалността – 12б

Миялни и перални машини – 12в

Учебна практика по специалността – 12б

Проектиране на захранването на електродомакинските уреди – 12в

Проектиране –

12б

Комплексна практика по специалността – 12в

3 Контрол и диагностика – 12б Електрозадвижване на електродомакинските уреди – 12в Математика Учебна практика по специалността – 12б

Миялни и перални машини – 12в

 

Учебна практика по специалността – 12б

Проектиране на захранването на електродомакинските уреди – 12в

Управление на електрозадвижването – 12б

Комплексна практика по специалността – 12в

4 Математика Физическо възпитание

и спорт

Български език и литература Електрообзавеждане на производството – 12б

Електрически готварски печки – 12в

Управление на електрозадвижването – 12б

Комплексна практика по специалността – 12в

5 ЗИП – Електрически инсталации Свят и личност Свят и личност Електрообзавеждане на производството – 12б

Електрически готварски печки – 12в

Чужд език по професията

Английски език

6 Физическо възпитание

и спорт

Български език и литература

 

Чужд език по професията

Английски език

ЗИП – Електрически машини и апарати Производствена практика – 12б, 12в
7 Допълнителен час по физическо възпитание и спорт Български език и литература

 

Час на класа   Производствена практика – 12б, 12в

Класен ръководител: инж. Миткова