XI г,д клас

XI г,д клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Предприемачество

11г

Предприемачество

 11д

История и цивилизация   Учебна практика по автотранспортна техника – 11г 

  Металорежещи машини  и инструменти – 11д

Физическо възпитание и спорт    Философия
2 Електрообзавеждане на автотранспортна техника – 11г

Металорежещи машини и инструменти – 11д

Математика   Учебна практика по автотранспортна техника – 11г 

  Металорежещи машини  и инструменти – 11д  

Експлоатация на автотранспортна техника – 11г

Приложни програмни продукти – 11д

  ЗИП – Биология и здравно образование
3 Английски език

I чужд език 

 

Български език и литература

Учебна практика по автотранспортна техника – 11г 

Учебна практика по Измервателна  лаборатория – 11д 

Експлоатация на автотранспортна техника – 11г

Приложни програмни продукти – 11д

История и цивилизация  
4 ЗИП – Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника – 11г

ЗИП – Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения – 11д

ЗИП – Електроника и микроелектроника – 11г

ЗИП – Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения – 11д

Учебна практика по автотранспортна техника – 11г 

Учебна практика по Измервателна  лаборатория – 11д 

Английски език

I чужд език 

Български  език и литературa 
5 Автотранспортна техника – 11г

Машинни елементи –

11д

Учебна практика по електрически и електронни системи в автотранспортната техника – 11г 

Учебна практика по машинна обработка – 11д

Електрообзавеждане на автотранспортна  техника – 11г

Учебна практика по машинна обработка – 11д

Английски език

I чужд език  

Български език и литература
6  

 

Автотранспортна техника – 11г

Машинни елементи –

11д

Учебна практика по електрически и електронни системи в автотранспортната техника – 11г 

Учебна практика по машинна обработка – 11д

Безопасност на движението по пътищата – 11г

Учебна практика по машинна обработка – 11д

Математика Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Учебна практика по електрически и електронни системи в автотранспортната техника – 11г 

Учебна практика по машинна обработка – 11д

Безопасност на движението по пътищата – 11г

Учебна практика по машинна обработка – 11д

   
8 Допълнителен час по физическо възпитание и спорт        

 

Класен ръководител: инж. Стойчев