XI б,в клас

XIб,в клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1   Английски език

I чужд език

Учебна практика по специалността – 11б

Преносими битови уреди  – 11в

История и цивилизация   ЗИП – Електротехника Електрически машини и апарати –

11б

Електрически инсталации –

11в   

2 Английски език

I чужд език  

Учебна практика по специалността – 11б

Преносими битови уреди  – 11в

Електроснабдяване  –

11б

Електрически машини и апарати  –

11в  

Английски език

I чужд език 

Електрически машини и апарати –

11б

Електрически инсталации –

11в  

3 Физическо възпитание и спорт   Учебна практика по специалността – 11б

Преносими битови уреди  – 11в  

  Философия История и цивилизация Български език и литература  
4 Предприемачество Математика   Осветителна техника  11б

Електрически измервания –

11в  

Здравословни и безопасни условия на труд – 11б

ЗИП – Материали и градивни елементи  –  11в

Български език и литература   
5 Електроснабдяване  –

11б

Електрически машини и апарати  –

11в

ЗИП – Български език и литература Осветителна техника  11б

Електрически измервания –

11в  

Български език и литература ЗИП – Електротехнически материали –

11б

Електрически машини и апарати  – 11в

6 Монтаж и експлоатация  11б

Електрически нагревателни уреди  – 11в

Лабораторна практика по електрически машини

 11б 

Ръчни електрически инструменти – 11в

Здравословни и безопасни условия на труд – 11б

Електрически измервания –

11в  

Физическо възпитание и спорт Математика
7 Монтаж и експлоатация  11б

Електрически нагревателни уреди  – 11в

Лабораторна практика по електрически машини

 11б 

Ръчни електрически инструменти – 11в

  Час на класа  
8   Допълнителен час по физическо възпитание и спорт      

Класен ръководител: инж. Църваришки