XI а клас

XIа клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП – Биология и здравно образование Учебна практика по процесори, памети и дънни платки – 1 гр., 2 гр. Дънни платки за РС Процесори и памети за РС Периферни устройства
2 Приложен софтуер – 1 гр., 2 гр. Учебна практика по процесори, памети и дънни платки – 1 гр., 2 гр. Проектиране на електронни схеми – 1 гр., 2 гр. Предприемачество Периферни устройства
3 Приложен софтуер – 1 гр., 2 гр. Учебна практика по процесори, памети и дънни платки – 1 гр., 2 гр. Проектиране на електронни схеми – 1 гр., 2 гр. Английски език

I чужд език

Учебна практика по компютърни мрежи –  1 гр., 2 гр.
4 Български език и литература Български език и литература Математика ЗИП – Програмиране – 1 гр., 2 гр. Учебна практика по компютърни мрежи –  1 гр., 2 гр.
5 Английски език

I чужд език

Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт ЗИП – Програмиране – 1 гр., 2 гр. Математика
6 Английски език

I чужд език

История и цивилизация Процесори и памети за РС Философия История и цивилизация
7 Дънни платки за РС Допълнителен час по физическо възпитание и спорт Български език и литература Час на класа
8

 

Класен ръководител: Хинчева