X a клас

Xа клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език

I чужд език

Химия и опазване на околната среда География и икономика Здравословни и безопасни условия на труд Английски език

I чужд език

2 Икономика   География и икономика Английски език

I чужд език  

Етика и право Английски език

I чужд език

3 Български език и литература Програмиране – 1 гр.

Информационни технологии – 2 гр.

Физика и астрономия Български език и литература Икономика
4 Физическо възпитание и спорт Програмиране – 1 гр., 2 гр. История и цивилизация Български език и литература Френски език

II чужд език

5 Учебна практика по цифрова схемотехника – 1 гр., 2 гр. Информационни технологии – 1 гр.

Програмиране – 2 гр.

Френски език

II чужд език

Математика Цифрова схемотехника
6 Учебна практика по цифрова схемотехника – 1 гр., 2 гр. Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Цифрова схемотехника Здравословни и безопасни условия на труд
7 История и цивилизация Математика Допълнителен час по физическо възпитание и спорт Час на класа  

 

Класен ръководител: Янчовска