X е клас

X е клас

 

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия и опазване на околната среда Електрически машини и апарати Етика и право Информационни технологии

 1 гр.

Учебна практика – електромонтажна –

 2 гр.

География и икономика
2 Български език и литература  Електрически машини и апарати История и цивилизация Учебна практика – електромонтажна – 1 гр., 2 гр. Френски език

II чужд език

3 Математика Физика и астрономия Биология и здравно образование Учебна практика – електромонтажна – 1 гр., 2 гр. Икономика
4 История и цивилизация География и икономика Физическо възпитание и спорт Учебна практика – електромонтажна –

1 гр.

Информационни технологии

2 гр.

Английски език

I чужд език

5 Физическо възпитание и спорт Математика Цифрова схемотехника Английски език

I чужд език

Български език и литература
6 Английски език

I чужд език

Френски език

II чужд език

Цифрова схемотехника Български език и литература Цифрова схемотехника
7 Английски език

I чужд език

Час на класа Икономика Допълнителен час по физическо възпитание и спорт

 

Класен ръководител: инж. Мавревска