X б,в

Xб,в клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1   Математика Български език и литература    Английски език

I чужд език

История и цивилизация Физика и астрономия
2 ЛП по електрически измервания

10б

Обработка на материали

10в  

Български език и литература   Математика Икономика Икономика
3 ЛП по електрически измервания

10б

Обработка на материали

10в  

История и цивилизация   Френски език

II чужд език

  Английски език

I чужд език

 

Български  език и литература
4 ЛП по електрически измервания

10б

Обработка на материали

10в    

Химия и опазване на околната среда Учебна практика -Обработка на материали – 10б

Eлектротехническо чертане – 10в

Физическо възпитание и спорт Английски език

I чужд език

5 Биология и здравно образование   География и икономика Учебна практика -Обработка на материали – 10б

Eлектротехническо чертане – 10в

Информационни технологии – 10б

Материали и градивни елементи – 10в

Етика и право
6   Английски език

I чужд език

Физическо възпитание и спорт Учебна практика -Обработка на материали – 10б

Информационни технологии – 10в  

Eлектроенергетика –

10б

Материали и градивни елементи – 10в

География и икономика
7 Час на класа     Френски език

II чужд език

  Eлектроенергетика –

10б

Материали и градивни елементи – 10в

Допълнителен час по физическо възпитание и спорт

Класен ръководител: Трендафилова