X г клас

Xг клас

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Електротехника Български език и литература География и икономика Двигатели с вътрешно горене   Френски език

II чужд език

2 Биология и здравно образование Български език и литература Френски език

II чужд език

Физическо възпитание и спорт Математика
3 Техническа механика Английски език

I чужд език

История и цивилизация География и икономика Етика и право
4 Английски език

I чужд език

Английски език

I чужд език

Двигатели с вътрешно горене   Физика и астрономия Двигатели с вътрешно горене  
5 Химия и опазване на околната среда Електроника и микроелектроника Английски език

I чужд език

Икономика История и цивилизация
6 Електроника и микроелектроника Физическо възпитание и спорт Български език и литература Техническа механика Икономика
7 Математика Информационни технологии – 1 гр. Информационни технологии – 2 гр. Час на класа Допълнителен час по физическо възпитание и спорт
 

Класен ръководител: инж. Димова