IX б,г клас

IX б,г клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика География и икономика Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда История и цивилизация
2 Английски език –

I чужд език

Математика Информационни технологии – 9б, 9г География и икономика   Психология и логика
3 Електротехника

 9б

Информатика

 9г

Биология и здравно образование Български език и литератур Физика и астрономия   Физика и астрономия
4 Биология и здравно образование   Електротехнически материали – 9б   Учебна практика по общопрофесионални умения –   Електротехника

 9б

Информатика

 9г

Английски език –

I чужд език   

Информатика

Техническо чертане –

5 История и цивилизация    Електротехнически материали – 9б   Учебна практика по общопрофесионални умения –     Физическо възпитание и спорт   Английски език –

I чужд език

Информатика

Техническо чертане –

6 Физическо възпитание и спорт Електротехника –

9б  Учебна практика по общопрофесионални умения –  

Френски език –

II чужд език

Български език и литература  Български език и литература
7 Допълнителен час по физическо възпитание и спорт Електротехника –

9б  Учебна практика по общопрофесионални умения –  

    Френски език –

II чужд език 

Час на класа