VIII а клас

VIIIа клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни технологии – 2 гр. Математика Математика Английски език –

I чужд език

Английски език –

I чужд език

2 Математика Физика и астрономия География и икономика Английски език –

I чужд език

Английски език –

I чужд език

3 Химия и опазване на околната среда Английски език –

I чужд език

Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език –

I чужд език

4 Английски език –

I чужд език

Английски език –

I чужд език

Английски език –

I чужд език

Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 Английски език –

I чужд език

  Английски език –

I чужд език

Английски език –

I чужд език

Биология и здравно образование Биология и здравно образование
6 Български език и литература Български език и литература Английски език –

I чужд език

История и цивилизация   Химия и опазване на околната среда
7 Информационни технологии – 1 гр.   Допълнителен час по физическо възпитание и спорт Час на класа

Класен ръководител: Великовска