Състезание „Мога и зная как“

Състезание „Мога и зная как“

 

На 19.02.2019 година в Благоевградска професионална гимназия се проведе  състезание на учениците от специалност  „Компътърна техника и технологии“. То е организирано съвместно с фирма „Елимекс“. Провежда се вече няколко години. Излъчват се победители. Инициативата  засилва мотивацията на учениците не само да усъвършенстват теоретичните си умения, но да изявяват и практически способности при овладяване на професията „Техник на компютърни системи“.

Състезанието се проведе в два кръга. Бяха класирани учениците:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – IXа  клас:

  1. Драгомир Г. Мелов – IXа
  2. Исмаил И. Качанов – IXа
  3. Кирил С. Стоилков – IXa

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – XIa, XIIa  клас:.

  1. Илиян В. Лазаров – XIIa
  2. Емил П. Димитров – XIIa
  3. Иван К. Мавродиев – XIa