Състезание „Мога и зная как“

Състезание „Мога и зная как“

 

На 19.02.2019 година в Благоевградска професионална гимназия се проведе  състезание на учениците от специалност  „Компътърна техника и технологии“. То е организирано съвместно с фирма „Елимекс“. Провежда се вече няколко години. Излъчват се победители. Инициативата  засилва мотивацията на учениците не само да усъвършенстват теоретичните си умения, но да изявяват и практически способности при овладяване на професията „Техник на компютърни системи“.

Състезанието се проведе в два кръга. Бяха класирани учениците:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – IXа – Xa клас:

  1. Йордан Радков Димитров – IXа
  2. Георги Георгиев Кутов – IXа
  3. Станислав Тодоров Стоилков – Xa

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – XIIa клас:.

  1. Спас Ивайлов Николов – XIIe
  2. Емануил Илиев Недялков – XIIa
  3. Ангелос Ангелос Калфас – XIIe