Състезание „Мога и зная как“

Състезание „Мога и зная как“

 

На 15.02.2022 година в Благоевградска професионална гимназия се проведе  състезание на учениците от специалност  „Компътърна техника и технологии“. То е организирано съвместно с фирма „Елимекс“. Провежда се вече няколко години. Излъчват се победители. Инициативата  засилва мотивацията на учениците не само да усъвършенстват теоретичните си умения, но да изявяват и практически способности при овладяване на професията „Техник на компютърни системи“.

Състезанието се проведе в два кръга. Бяха класирани учениците:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – Xа  клас:

  1. Венцислав Красимирив Чаушев – Xа
  2. Исмаил Исмаилов Качанов – Xа
  3. Драгомир Гьоков Мелов – Xa

 

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – XIIa  клас:.

  1. Йордан Радков Димитров – XIIa
  2. Иван Красимиров Мавродиев – XIIa
  3. Радослав Крумов Василчев – XIIa