Специалност „Електродомакинска техника“

Специалност: „Електродомакинска техника“

Професия: „Електротехник“                                     

Прием след VIII клас

 

 • инсталиране, поддръжка и ремонт на всички електродомакински уреди

                                                                             

 • изграждане и ремонт на електрически инсталации

                                                                          

 • управление и обслужване в енергетиката и електротехниката на машини и съоръжения

 

                                                                           

Обучението е по европейски стандарти на модулен принцип.
Професионалното образование дава свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Реализацията е навсякъде, където има електротехника и енергетика.

                                                                    Прием:

Приемът се осъществява по документи след завършен VIII-ми  клас –  със завършено основно образование.

Балообразуващи предмети са:

 • Първи: Математика;
 • Втори: Физика и астрономия;
 • Трети: Български език и литература; 

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ІХ КЛАС

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията работи съгласно графика, определен от министъра на образованието със заповед № РД 09-1362/14.09.2016 г., както следва:

Подаване на заявление за участие в първи етап на класиране:

03.07.2017 г. – 05.07.2017 г.

 • Записване на приетите на първи етап на класиране ученици:
 • 07.07.2017 г.

 

 • Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:
 • 11.07.2017 г.

 

 • Записване на приетите на втори етап на класиране ученици:
 • 14.07.2017 г.

 

 • Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране:
 • 19.07.2017 г.

 

 • Записване на приетите на трети етап на класиране ученици:
 • 21.07.2017 г.

 

 • Записване на ученици след трети етап на класиране за попълване на незаетите места:
 • 24.07.2017 г. – 04.09.2017 г.

 

със следното работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

 МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

В периода за записване на приетите ученици комисията ще  работи в сградата на БПГ в стая 201.

Документи за записване:

 • Заявление за записване;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование;
 • Медицинско свидетелство;