Специалност „Автомобилна мехатроника“

Специалност:
„Автомобилна мехатроника“ – с разширено изучаване на английски език       

Професия:
“Техник по транспортна техника”

Прием след VII клас:

Обучението по професията осигорява подготовка на кадри за дианостика, техническо обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти:
 • Механични системи – механизми, устройства, възли, сглобени единици;
 • Електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика;
 • Информационни системи – компютърна техника, софтуер.

Учебното съдържание включва:
 • основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите;
 • модел на бензинов двигател като обект на управление;
 • модел на дизелов двигател като обект на управление;
 • управляемост и устойчивост на автомобила;
 • електронни системи за управление на трансмисията;
 • електронни системи за управление на спирачната система;
 • електронни системи за управление на окачването;
 • електронна програма за стабилност на автомобила;
 • системи за диагностика.

В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
 • Диплома за средно образование;
 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация „Техник по транспортна техника”;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „В” – безплатно.

Балообразуване след VII клас:

  I. Балообразуване от компонент национално външно оценяване:
  –  Български език и литература удвояване на точките;
  –  Математика удвояване на точките;
  II. Балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
  –  Първи: Математика:
  –  Втори: Физика и астрономия;

 

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС, както следва

Комисията работи съгласно графика, определен от министъра на образованието със заповед № РД 09-1362/14.09.2016 г., както следва:

Записване на приетите на първи етап на класиране ученици или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране:

 • 28.06.2017 г. – 30.06.2017 г.

 

 Записване на приетите на втори етап на класиране ученици:

 • 05.07.2017 г. – 07.07.2017 г.

 

 Записване на приетите на трети етап на класиране ученици:

 • 18.07.2017 г. – 19.07.2017 г.

 

 Записване на ученици след трети етап на класиране за попълване на незаетите места:

 • 24.07.2017 г. – 04.09.2017 г.

 

със следното работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

В периода за записване на приетите ученици комисията ще  работи в сградата на БПГ в стая 109.

Документи за записване на приетите на І и ІІІ етап на класираните ученици:

 • Заявление за записване;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;
 • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;