Проект – „Твоят час“

Проект „Твоят час“

„Коледа заедно“

 

Учениците от групите по проект „Твоят час „бяха основните организатори на общоучилищно мероприятие,посветено на християнския празник „Рождество Христово“.

Бяха презентирани изработени от учениците коледни новогодишни картички. Излъчи се коледно радиопредаване.Беше импровизиран коледен базар.Оформи се идея благотворителен базар да стане традиция в БПГ.Томбола с имената на всички,които участваха в мероприятието,беше забавна част от тържеството. Инициативата се осъществи с работа в екип на групите от проекта „Твоят час“. Това е своеобразна първа обща представителна изява.Органиизаторите имат идея да продължат  общи мероприятия на групите от проект „Твоят час“ с гости от други училища,тъй като учениците изявяват по-голям интерес и желание за общи извънкласни дейности.